O mnie

Na początku była zwykła, ludzka potrzeba, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, poczuć się lepiej z samą sobą i z innymi. Z czasem rozwój, praca na sobą i wreszcie pragnienie osiągnięcie pełni – a raczej powrót do niej – wypełniło większość mojego życia. Od kilku lata towarzyszę innym w odkrywaniu ich pełni: otwieram przestrzeń przemiany, asystuję w odkrywania własnego potencjału, możliwości, darów i talentów. Podróżuje do miejsc ciemnych, trudnych, bolesnych, które po prostu potrzebują być zobaczone, nazwane, przeżyte do końca i zaakceptowane, aby móc się wreszcie przemienić w wielki dar wzbogacający życie, a nie go odbierający. Z własnego doświadczenia wiem, że wszystko co się przydarza można przemienić w coś co wzbogaca, a nawet daje siłę do stworzenia Nowej Wizji Siebie i Świata.

Dla mnie największym cudem jest samo Życie – to najcenniejszy dar jaki otrzymujemy przychodząc na Ziemię. Jednak to co z nim zrobimy zależy wyłącznie od nas. Wierzę, że każdy z nas ma w sobie siłę, żeby samodzielnie uzdrowić nawet najboleśniejsze rany. Ja jedynie asystuję w tym procesie, podążam za głosem Wewnętrznej Mądrości, która po prostu Wie co jest dla nas najlepsze. Wie i Czeka kiedy będziemy gotowi usłyszeć Jej głos, zaufać mu i otworzyć się na Przemianę.

Moją ścieżką jest łączenie Ziemi i Nieba. Budowanie pomostu między tymi aspektami naszej świadomości, a wreszcie pełna ich Integracja. Nie lubię etykietek, nie czuję zresztą, że się w nich mieszczę 🙂 Równie dobrze mogę o sobie powiedzieć, że jestem szamanką, uzdrowicielem, wiedźmą, coachem świadomości. Różne moje aspekty po prostu pojawią się w procesie w zależności od jego potrzeb.