Pomagam w dokonaniu realnej zmiany
w Twoim życiu, dzięki czemu możesz
poczuć pełnię, radość i spełnienie.

Moja Historia

Na początku była zwykła, ludzka potrzeba, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, poczuć się lepiej z samą sobą i z innymi. Z czasem rozwój, praca na sobą i wreszcie pragnienie osiągnięcie pełni – a raczej powrót do niej – wypełniło większość mojego życia.

Od kilku lata towarzyszę innym w odkrywaniu ich pełni: otwieram przestrzeń przemiany, asystuję w odkrywania własnego potencjału, możliwości, darów i talentów. Podróżuje do miejsc ciemnych, trudnych, bolesnych, które po prostu potrzebują być zobaczone, nazwane, przeżyte do końca i zaakceptowane, aby móc się wreszcie przemienić w wielki dar wzbogacający życie, a nie go odbierający.

Wszystko, co się przydarza można przemienić w coś, co wzbogaca,
a nawet daje siłę do stworzenia Nowej Wizji Siebie i Świata.