KRAG KOBIET - KRAKÓW

Zapraszam wszystkie kobiety do wspólnego bycia w Kręgu oraz dzielenia się tym co się właśnie zadziewa w naszym życiu – tym miejscem, w którym jestem w tej chwili. Krąg jest to przestrzeń, która w dużej mierze zadziewa się w przestrzeni serca, intuicyjnie i naturalnie. Moc Kręgu zasadza się na wierze, że wszyscy jesteśmy równi i mamy takie same prawo do przejawiania się – niezależnie od roli jaką pełnimy w społeczeństwie, zasobności portfela, czy też wieku. Właśnie tutaj możemy porzucić iluzje umysł, ego – sięgając do najgłębszych zasobów, do własnej esencji. Obecności w Kręgu po prostu trzeba doświadczyć, aby zrozumieć czym tak naprawdę on jest.

Krąg Kobiet zaprasza Ciebie do otwartości, do zaufania mądrości własnego serca oraz łona. Jeżeli chcesz się spotkać z innymi kobietami i po prostu powiedzieć to co na ten moment w sobie niesiesz, podzielić się swoimi największymi smutkami, radościami, marzeniami to zapraszamy z otwartym sercem. Krąg niesie w sobie ogromną moc transformacji, ponieważ pomaga nam się spotkać z niezintegrowanymi częściami siebie. Tutaj w sposób świadomy możemy być dla siebie lustrami, odbijającymi każdy aspekt. Słysząc historię innej kobiety można w niej odnaleźć cząstkę siebie i popatrzeć na nurtujące nas problemy w zupełnie nowy sposób. W Kręgu uczymy się jak wspólnie budować świat oparty na równości, poszanowaniu inności, zrozumieniu, że każdy idzie swoją, unikalną ścieżką. Podczas Kręgów będziemy wyrażać swoją kobiecość zgodnie z naszymi potrzebami – poprzez taniec, śpiew, czy też po prostu milczenie. Jeżeli czujesz, że ta przestrzeń Cię wzywa to po prostu przyjdź i zasiądź w Kręgu z innymi kobietami, jak równa z równymi.

Proszę o punktualność oraz przyniesie czegoś smacznego do jedzenia, żeby nie tylko nasz Duch mógł ucztować 🙂

Poczułam w sercu, że chcę zainicjować ten Krąg Kobiet w Krakowie. We mnie pojawiła się wielka tęsknota za takimi spotkaniami, za dzieleniem się sobą w unikalny sposób. Ten czas jest wyjątkowy, każda chwila jest darem, dlatego zapraszam do wspólnego celebrowania, do cieszenia się swoim towarzystwem i Duchem. Z otwartym sercem.

Tematem najbliższego kręgu będzie zazdrość – co ona nam chce przekazać kiedy się pojawia. Jakie są jej negatywne, a jakie są jej pozytywne aspekty? Krąg stwarzają wszystkie jego uczestniczki, dlatego ten temat może nas zaprowadzić w zupełnie inne sfery naszego życia, coś otworzyć, oczyścić, pokazać, a ostatecznie przetransformować. 

Zapraszam z serca 🙂

Termin najbliższego kręgu: 28 kwietnia w godz. 18:00- 21:00

Miejsce: Studio Zwierzyniec. Kraków

Inwestycja: 50 zł.

Liczba miejsc ograniczona – potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata pieniędzy na konto:
mbank 96 1140 2004 0000 3402 7665 6213 – Urszula Mikłasiewicz
Uwaga! W tytule przelewu proszę wpisać: „spotkanie 28 kwietnia”

Zapisy: u.miklasiewicz@op.pl